OTK czyli Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego, wzmocnienia świadomości potrzeby wsparcia dla lepszej edukacji, pracy i kariery każdego obywatela.

Po raz pierwszy OTK w Polsce zorganizowano w październiku 2009 roku. W ramach tego tygodnia można realizować każdą ideę, każdy pomysł, każde działanie na rzecz promocji i rozwoju poradnictwa zawodowego.

Uczniowie Naszej szkoły brali udział w zajęciach warsztatowych z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy w ramach Dni Otwartych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku przy współpracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku.

#OTK2021SDSiZRP

#OTK2021  #doradztwo  #praca  #kariera  #kompetencje

@Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

@Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku