Przypominamy o jutrzejszym egzaminie zawodowym (poprawka części pisemnej dla sprzedawców) – godz. 10:00.
– na egzamin należy zgłosić się najpóźniej pół godziny przed jego rozpoczęciem;
– udział w egzaminie może wziąć tylko osoba bez objawów COVID-19;
– w egzaminie nie może wziąć udziału, która przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną;
– osoby postronne (rodzice, znajomi) nie mogą wejść na teren szkoły;
– zdający nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów, maskotek;
– na egzaminie zdający korzysta z własnych przyborów do pisania oraz kalkulatora. Zdający nie mogą pożyczać sobie przedmiotów.
– czekając na wejście do sali egzaminacyjnej zdający zachowują odstęp 1,5 m oraz mają zasłonięte twarz i nos.