Egzaminy czeladnicze (fryzjer, kucharz, cukiernik, elektryk, elektronik, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych)

Na stronie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła dostępny jest harmonogram egzaminów dla zawodów czeldaniczych. Procedura przystąpienia do tego egzaminu została Wam przesłana za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz jest dostępna na stronie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła.

Harmonogram egzaminów