Wejście dla uczniów od strony auli (brama po prawej stronie budynku)