Dla kogo?

Szkoła przeznaczona jest dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodzie o wspólnej kwalifikacji (np. sprzedawca może kontynuować naukę jako technik handlowiec).

 

Jak długo?

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, a cała nauka trwa dwa lata (cztery semestry).

 

Gdzie?

Zajęcia odbywają się w budynku Branżowej Szkoły I Stopnia START we Włocławku przy ul. Ogniowej 7a.

 

Co dalej?

Po zakończeniu nauki uczeń może przystąpić do egzaminu zawodowego w zakresie drugiej kwalifikacji oraz matury. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie tytułu technika oraz kontynuacja nauki na studiach wyższych.