Absolwentów szkół branżowych I stopnia zapraszamy od poniedziałku do piątku od 08.00 do 15.00.

Co zrobić, by zostać naszym uczniem?

 

Dołącz

  • 2 zdjęcia
  • świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie (może być dostarczone w późniejszym terminie).

 

Komplet dokumentów dostarcz do Sekretariatu Szkoły we Włocławku przy ul. Ogniowej 7a.