Poniżej dostępne SĄ procedury funkcjonowania szkoły w okresie nauki zdalnej.

Procedury funkcjonowania szkoły w trakcie nauki zdalnej