Przyjęcie do szkoły - praktyczne informacje

Gimnazjalistów zapraszamy od poniedziałku do piątku od 08.00 do 15.00. Zawsze znajdziemy dla Ciebie czas, porozmawiamy o Twoich preferencjach i pomożemy w wyborze zawodu. Branżowa Szkoła I Stopnia START nie bierze udziału w naborze elektronicznym, dzięki temu masz z nami osobisty kontakt.

Co zrobić, aby zostać naszym uczniem?

1. Pobierz formularz podania o przyjęcie do szkoły z naszej strony internetowej lub w sekretariacie szkoły

2. Wypełnij podanie on-line lub przyjdź do szkoły z wypełnionym podaniem.

3. Pobierz od nas skierowanie na badania lekarskie oraz dane adresowe potencjalnych miejsc praktyk.

4. Umów się z pracodawcą na rozmowę kwalifikacyjną i podpisanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

5. Do szkoły dostarczasz podanie, 3 zdjęcia, zaświadczenie lekarskie, umowę z praktyk.

6. Otrzymujesz potwierdzenie przyjęcia do szkoły pod warunkiem dostarczenia po zakończeniu roku szkolnego świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Pamiętaj! Po ukończeniu szkoły podstawowej dostarcz świadectwo i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

A teraz delektuj się wakacjami, wiecznie trwać nie będą. Do szkoły zapraszamy 1 września z uśmiechem i zapałem na nowy rozdział w życiu