Nasi uczniowie w każdym tygodniu uczą się zawodu w realnych warunkach pracy pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.