Przyjęcie ucznia odbywa się według następującej procedury – należy złożyć:

1. podanie o przyjęcie do szkoły (kliknij i pobierz)
2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
3. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
4. zaświadczenie lekarskie
5. trzy zdjęcia legitymacyjne

Drzwi otwarte od pn – pt w godz 8.00-16.00.

Szanowni Państwo.

Ze względu na obecną sytuację postanowiliśmy wprowadzić rekrutację on-line. Proces ten usprawni zapisanie kandydata do Szkoły Branżowej START we Włocławku i jest tak samo skuteczny jak osobista wizyta w naszej Szkole.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia elektronicznego wniosku rekrutacyjnego.