Przyjęcie ucznia odbywa się według następującej procedury – należy złożyć:

1. podanie o przyjęcie do szkoły (kliknij i pobierz)
2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
3. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
4. zaświadczenie lekarskie
5. trzy zdjęcia legitymacyjne

Drzwi otwarte od pn – pt w godz 8.00-16.00.

Szanowni Państwo.

Ze względu na obecną sytuację postanowiliśmy wprowadzić rekrutację on-line. Proces ten usprawni zapisanie kandydata do Szkoły Branżowej START we Włocławku i jest tak samo skuteczny jak osobista wizyta w naszej Szkole.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia elektronicznego wniosku rekrutacyjnego.

Uczeń

Imię, drugie imię (jeśli posiada), nazwisko:


Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

PESEL:   Telefon kontaktowy ucznia:


Adres zameldowania (miejscowość, ulica nr, kod pocztowy):


Ukończona szkoła podstawowa (lub poprzednia szkoła - w przypadku przeniesienia z innej szkoły):

Uwagi  (dysleksja, dysgrafia itp), uwagi o stanie zdrowia:

 

Zawód, praktyki i przedmioty


 

Miejsce praktycznej nauki zawodu (nazwa firmy):

Adres, telefon kontaktowy, NIP firmy:

 
Potrzebuję pomocy Szkoły w znalezieniu miejsca praktycznej nauki zawodu

Rodzice (Opiekunowie prawni)

Imię i nazwisko ojca:

nieznany   nie żyje

Adres (jeśli jest różny od adresu ucznia / miejscowość, ulica nr, kod pocztowy):

Telefon kontaktowy:   e-mail:

 
 

Nazwisko i nazwisko matki:

nieznana   nie żyje

Adres (jeśli jest różny od adresu ucznia / miejscowość, ulica nr, kod pocztowy):

Telefon kontaktowy:   e-mail:

 

Pozostałe

Z jakiego źródła dowiedziałeś się o szkole?
od znajomych   z plakatu   z ulotki   z informacji w szkole   z internetu   z targów edukacyjnych   z prezentacji w mojej szkole   inne

 

 

Zaznacz aby potwierdzić, że zapoznałeś/aś się z treścią klauzuli dotyczącej Ochrony Danych Osobowych.