W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2021 w naszej szkole odbyło się w dniu dzisiejszym Webinarium pt. ” Przedsiębiorczość na rynku pracy” zrealizowane na platformie Zoom przez doradcę zawodowego z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku.