nauczyciel historii, wos, podstaw przedsiębiorczości koordynator praktycznej nauki zawodu