nauczyciel historii, wos i podstaw przedsiębiorczości