Pomimo nieobecności uczniów w szkolnych murach udało się zorganizować wirtualne obchody Święta Niepodległości. Uczniowie wzięli udział w teściw wiedzy „Droga Polski do Niepodległości”, przygotowali plakaty oraz niepodległościowe kolaże ze zdjęć.