Wstępna lista przyjętych do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia START we Włocławku na rok szkolny 2020/2021